On-page SEO op de juiste manier toepassen

Als je ervoor wilt zorgen dat je website goed scoort in zoekmachines dan is het belangrijk om on-page SEO op de juiste manier toe te passen. On-page SEO bestaat uit een aantal verschillende facetten. Zo is bijvoorbeeld de snelheid van je website van groot belang. Hoe snel wordt je website geladen? Is dit binnen 1 of2 seconden? Als dat het geval is dan heeft dit een positief effect op de zoekmachine resultaten. Ligt de laadtijd echter op 5 seconden of hoger, dan kan dit een negatief effect hebben.

SEO vriendelijke teksten

Een ander belangrijk punt zijn de teksten op je website. Zijn deze SEO vriendelijk? Google kijkt naar zowel naar de lengte als de inhoud van een tekst. Daarnaast is het belangrijk om de juiste headings toe te passen. Een H1 voor de kop van de tekst en H2 en H3 headings voor alle paragrafen die in de tekst voorkomen. Met de headings creëer je als het ware een inhoudsopgave. Hoe beter de inhoudsopgave, des te gunstiger dit is voor de notering in de zoekresultaten. Zorg voor unieke teksten. Laat zinnen of paragrafen dan ook niet twee keer of vaker voorkomen op je website. Dit wordt al snel als “duplicate content” gezien, iets dat een negatief effect kan hebben op de zoekmachine noteringen.

SEO vriendelijke URL structuur

Hoe ziet de URL structuur eruit? Een niet-SEO URL ziet er bijvoorbeeld zo uit www.website.nl/categorie.php?id=5. Deze URL vertelt zoekmachines dat het om een categorie pagina gaat, maar niet om welke categorie. Je kunt dan ook beter een structuur gebruiken die er zo uitziet: www.website.nl/categorie/computers. Hiermee vertel je Google en andere zoekmachines dat op de betreffende pagina’s informatie over computers te vinden is. Pas een dergelijke structuur binnen je gehele website toe, dus ook voor de product- en blogpagina’s.

Title tag

Vergeet vooral niet om tags toe te passen. Geef alle pagina’s en artikels unieke tags mee. Er zijn verschillende soorten tags, maar de title en description zijn de belangrijkste. De title tag mag maximaal 66 karakters lang zijn en is heel krachtig. Zorg ervoor dat je belangrijkste zoekwoord(en) in de title tag voorkomen. Zet ze bij voorkeur aan het begin. Gebruik een title tag nooit twee keer, zorg altijd voor een unieke zin, ook als een artikel of pagina veel op een andere lijkt.

Meta description

Een andere belangrijke tag is de meta description. Het voordeel van deze meta description is dat hij langer mag zijn dan de title tag, 155 karakters namelijk. Het is raadzaam, om net als in de title tag, ook in de meta description tag je belangrijkste keywords op te nemen. Zorg voor correcte zinnen, want de inhoud van de meta description zal rechtstreeks weergegeven worden in Google. Een uitnodigende meta description leidt er dan ook sneller toe dat iemand je website aanklikt in de zoekresultaten.

Voeg afbeeldingen toe

Heb je volledige SEO geoptimaliseerde artikelen op je website staan maar gebruik je geen afbeeldingen en foto’s? Dat is een gemiste kans! Als je afbeeldingen aan artikelen toevoegt kan dit een positieve invloed hebben op de zoeknoteringen. Daarnaast kun je op die manier gevonden worden via Google afbeeldingen. Als je afbeeldingen toevoegt, gebruik dan wel zogenaamde alt tags. Een alt tag vertelt Google wat er op de foto of afbeelding te zien is. Het aantal karakters van een alt tag is niet gelimiteerd, maar het is raadzaam om een korte en krachtige omschrijving te gebruiken.